OUR AREA
ADRESS
Nám. Augustina Němejce 416, Nepomuk
PHONE NUMBER
+420 724 901 874, +420 373 721 968
Management: +420 605 009 005
E-MAIL

recepce@pivnihotel.cz
COMPANY DETAILS

Ing. Radovan Sochor
Identifikační číslo: 73470341
Adresa sídla: Železný Újezd 27, 335 63, Čížkov